Het Body Scanalyser meetsysteem

bodyscan logo 2

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit een groot aantal cellen die in aanhoudende ontwikkeling, verandering, omschakeling en regeneratie zijn. De cellen vernieuwen zich continue door celdeling. In het lichaam van een volwassene vernieuwen 25 miljoen cellen zich per seconde, de bloedcellen vernieuwen zich met een snelheid van ongeveer 100 miljoen per minuut. Cellen bestaan, zoals alles op deze wereld, uit een kern met atomen, waarvan de geladen deeltjes, de elektronen, continu in snelle beweging zijn. Door het proces van celdeling en groei zendt iedere cel daarbij voortdurend elektromagnetische golven uit.

plaatje

De elektromagnetische golven die door de mens worden uitgezonden, vertegenwoordigen de specifieke toestand van het lichaam en deze elektromagnetische golfsignalen zijn verschillend onder verschillende omstandigheden, zoals bij gezondheid of ziekte.

Bioresonantie geneeskunde heeft als uitgangspunt dat de meest fundamentele oorzaak van een ziekte het uittreden van elektronen buiten de atoomkern is die uiteindelijk tot verandering van de cellen en organen leidt. Hierdoor veranderen ook de uitgezonden elektromagnetische golven van de atomen.

Bioresonantie frequenties worden door natuurgeneeskundigen in relatie gebracht met diverse organen en lichaamssystemen. Dit is empirisch bepaald. Uit de response van het lichaam kan men uit deze relaties een conclusie trekken van de conditie van de lichaamssystemen.

De Body Scanalyser is een snelle, nauwkeurige en niet-invasieve spectrale testmethode die elektromagnetische signalen gebruikt, Dit is bijzonder geschikt voor het vergelijken van gunstige effecten van geneeskunde en volksgezondheidsmiddelen.

Bovendien analyseert het systeem 40 belangrijke kwesties

ADHD Concentratieproblemen Ontstekingen
Afvallen Depressie/angsten Oververmoeidheid
Allergieën Fibromyalgie Parasieten
Artrose/Artritis Gewrichts- en botklachten Schimmels
Vitamines, Mineralen etc.
Hoofdpijn/migraine Slapeloosheid
Immuunsysteem Hormonale klachten Virussen
Organen Toxinen Stofwisseling
Chronische klachten Botdichtheid Schildklier etc.

 

Het testresultaat van de Body Scanalyser is ruwweg vergelijkbaar met laboratoriumdiagnostiek. De resultaten, samen met de standaardwaarden, weergegeven op een duidelijke manier.

De meting wordt uitgevoerd met een handelektrode en kunnen 40 rapporten en 240 parameters weergeven.

2 dagen voor de meting geen voedingssupplementen innemen

Op de dag van het consult

  • geen sigaretten
  • geen alcohol
  • geen koffie of andere genotmiddelen gebruiken
  • Geen suikerrijke dranken
  • Mobiele telefoon helemaal uitzetten tijdens afname en consult
  • Geen sierraden dragen
  • Geen piercings dragen
  • Geen intensieve sport/training vooraf aan consult

scanalyser                                                                                               body